Myfyrwyr yn gweithio yn Llyfrgell Shankland, Y Prif Adeilad, gyda ffenestri gwydr lliw yn y cefndir

Hanes, Archaeoleg a Threftadaeth

Darganfyddwch ein Cyrsiau Israddedig

Dod o hyd i gwrsDiwrnod Agored

Yr hyn rwy'n ei fwynhau fwyaf yw dysgu mwy a mwy am fy hoff bwnc sef hanes. Mae fy seminarau yn hwyl oherwydd fy mod i'n gallu siarad am fy marn ar bynciau rydw i'n eu caru a gallu dysgu gan eraill..

Nia Rogers,  Hanes

A oes gennych unrhyw gwestiynnau am fywyd myfyriwr ym Mangor? Mae ein llysgenhadon yn barod i’ch helpu gael yr ateb.

Gall ein myfyrwyr ddweud mwy wrthoch am y profiad o astudio yma, am y Clybiau a Chymdeithasau gwych sydd yma, a sut bu iddynt hwy wneud ffrindiau ac ymgartrefu yn y Brifysgol fel myfyriwr Hanes, Archaeoleg a Threftadaeth. 

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs, mae ein darlithwyr wrth law i helpu. Dyma rai cwestiynau a ofynnir yn aml. Oes gennych chi unrhyw gwestiwn arall i'n darlithwyr? 

  • Pa rinweddau sydd gan fyfyrwyr Hanes, Archaeoleg a Threftadaeth llwyddiannus ym Mangor? 
  • Beth allai wneud i baratoi at astudio  Hanes, Archaeoleg a Threftadaeth ym Mangor? 
  • Sut ydw i yn gwybod mai Hanes, Archaeoleg a Threftadaeth ym Mangor yw’r dewis iawn i mi? 

Ein Hymchwil o fewn Hanes, Archaeoleg a Threftadaeth

Mae ymchwil cyffrous ac arwyddocaol staff academaidd yr Ysgol yn chwarae rhan bwysig i sicrhau statws Prifysgol Bangor fel un o sefydliadau ymchwil mwyaf blaenllaw’r byd. Mae ein hymchwil yn rhychwantu amrywiaeth dda o bynciau ac arbenigeddau ym meysydd Hanes, treftadaeth ac Archeoleg gan gynnwys:

  • Hanes Cymru
  • Archaeoleg Gymreig a Cheltaidd
  • Hanes yr Oesoedd Canol a’r Cyfnod Modern Cynnar
  • Hanes yr Ugeinfed Ganrif a'r Unfed Ganrif ar Hugain.
Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?