Theatre and Performance

Drama, Theatr a Pherfformio

Darganfyddwch ein Cyrsiau Israddedig

Dod o hyd i gwrsDiwrnod Agored

 

 

Stiwdio Aria Taith Rithiol

Fideo - Drama, Theatr a Pherfformio

Mae'r rhaglen hon wedi esblygu wrth i'r diwydiant proffesiynol newid yn barhaus. Rydym yn sicrhau bod myfyrwyr yn teimlo bod ganddyn nhw safonau cyfredol y diwydiant trwy ddefnyddio cyfleusterau theatr o'r radd flaenaf ym Mhontio, canolfan gelf ac arloesi Bangor.

A oes gennych unrhyw gwestiynnau am fywyd myfyriwr ym Mangor? Mae ein llysgenhadon yn barod i’ch helpu gael yr ateb.

Gall ein myfyrwyr ddweud mwy wrthoch am y profiad o astudio yma, am y Clybiau a Chymdeithasau gwych sydd yma, a sut bu iddynt hwy wneud ffrindiau ac ymgartrefu yn y Brifysgol.

Sgwrsiwch gyda'n myfyrwyr

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs, mae ein darlithwyr wrth law i helpu. Dyma rai cwestiynau a ofynnir yn aml. Oes gennych chi unrhyw gwestiwn arall i'n darlithwyr? 

  • Pa rinweddau sydd gan fyfyrwyr Drama llwyddiannus ym Mangor? 
  • Beth allai wneud i baratoi at astudio Drama ym Mangor? 
  • Sut ydw i yn gwybod mai Drama ym Mangor yw’r dewis iawn i mi? 

Ein hymchwil o fewn Drama, Theatr a Pherfformio

Mae ein holl addysgu yn seiliedig ar ein diddordebau ymchwil, felly cewch eich addysgu gan bobl sy'n flaenllaw yn eu maes ac sy'n angerddol am y pwnc. Mae gan ein staff brofiad proffesiynol helaeth ac yn eu plith mae gweithwyr proffesiynol megis cyfarwyddwr theatr ac ysgrifennwr sgriptiau.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?