Myfyriwr cerdd yn chwarae offeryn cerdd

Cerddoriaeth

Darganfyddwch ein Cyrsiau Israddedig

Dod o hyd i gwrsDiwrnod Agored

A oes gennych unrhyw gwestiynnau am fywyd myfyriwr ym Mangor? Mae ein llysgenhadon yn barod i’ch helpu gael yr ateb.

Gall ein myfyrwyr ddweud mwy wrthoch am y profiad o astudio yma, am y Clybiau a Chymdeithasau gwych sydd yma, a sut bu iddynt hwy wneud ffrindiau ac ymgartrefu yn y Brifysgol.

Sgwrsiwch gyda'n myfyrwyr

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs, mae ein darlithwyr wrth law i helpu. Dyma rai cwestiynau a ofynnir yn aml. Oes gennych chi unrhyw gwestiwn arall i'n darlithwyr? 

  • Pa rinweddau sydd gan fyfyrwyr Cerddoriaeth llwyddiannus ym Mangor? 
  • Beth allai wneud i baratoi at astudio Cerddoriaeth ym Mangor? 
  • Sut ydw i yn gwybod mai Cerddoriaeth ym Mangor yw’r dewis iawn i mi? 

PROFFIL MYFYRIWR Alistair O'Mahoney

BMus Cerddoriaeth

Mae Alistair O'Mahoney yn graddio gyda BMus mewn Cerddoriaeth. Bu Alistair yn astudio sut mae Cerdd yn fuddiol i bobl sy'n byw gyda dementia.

Ein Hymchwil o fewn Cerddoriaeth

Mae ein staff yn ymchwilwyr brwd a'u diddordebau'n eang gan gynnwys cerddoleg, cyfansoddi a pherfformio.  Yn yr RAE diwethaf (2014), nodwyd bod bron traean o'n hymchwil gyda'r gorau yn y byd, ac yn gyffredinol aseswyd bod 81% o'n gweithgareddau ymchwil gyda'r gorau yn y byd neu'n 'Rhagorol yn Rhyngwladol'.

Mae ein staff yn cynnal ymchwil ac yn darparu goruchwyliaeth ar gyfer PhD mewn CerddolegCyfansoddiPerfformio ac Iechyd a Lles. Yn y meysydd bras hynny, mae gennym gryfderau allweddol o ran Cerddoriaeth Gynnar; Cerddoriaeth yr 20fed a’r 21ain Ganrif; Golygu Cerddoriaeth; Cerddoriaeth Cymru; Cyfansoddi Acwsmatig ac Electroacwstig; Cerddoriaeth Ffilm; Y Celfyddydau Sonig; Perfformio Cyfoes; Perfformiad Rhyngweithiol gydag Electroneg.

Mae'r rhan fwyaf o'r staff yn weithgar mewn mwy nag un maes ac yn aml maent yn ymwneud â phrojectau ymchwil gyda chydweithwyr sy'n gweithio mewn disgyblaethau eraill.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?