Myfyriwr yn chwarae'r seiloffon.

Cerddoriaeth

MAES PWNC ISRADDEDIG

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Cerddoriaeth

Pam Astudio Cerddoriaeth?

Mae rhaglen gradd Gerddoriaeth Bangor yn hyblyg - byddwch chi'n siapio'ch cwrs gradd yn ôl eich diddordebau a'ch cryfderau. Byddwch yn dechrau astudio cerddoriaeth yn ei holl agweddau, trwy theori ac ymarfer cerddorol gan gynnwys polyffoni'r canol oesoedd cynnar a chyfansoddi electroacwstig, a phob genre arall dan haul. Byddwch yn defnyddio'r fframwaith eang hwnnw yn fan cychwyn i ddatblygu eich arbenigedd eich hun mewn un o nifer o feysydd megis cerddoleg, perfformio neu gyfansoddi, gan gynnwys cerddoriaeth yr 20fed ganrif, perfformio clasurol, cerddoriaeth ym maes iechyd a lles, a phob arddull cyfansoddi. Byddwch yn creu ac yn astudio cerddoriaeth gyda cherddorion, cyfansoddwyr a cherddolegwyr o'r un anian â chi, gan finiogi eich crefft ac archwilio'r maes. Yn eich blwyddyn olaf, cewch gyfle i ddilyn arbenigedd o'ch dewis chi, gan ymestyn eich galluoedd a'ch profi'ch hun.

PROFFIL MYFYRIWR Alistair O'Mahoney

BMus Cerddoriaeth

Mae Alistair O'Mahoney yn graddio gyda BMus mewn Cerddoriaeth. Bu Alistair yn astudio sut mae Cerdd yn fuddiol i bobl sy'n byw gyda dementia.

Cyfleoedd Gyrfa mewn Cerddoriaeth

Mae gradd mewn Cerddoriaeth yn cynnig rhagolygon gwych o ran cyflogaeth a bydd y sgiliau a ddatblygwch yn fodd ichi ragori mewn amryw o yrfaoedd cerddorol. Yn ogystal â gweithio fel cyfansoddwyr, perfformwyr, cyfansoddwyr caneuon, telynegwyr ac arweinwyr, mae llawer o'n graddedigion yn cael swyddi gyda cherddorfeydd, tai opera, neu ganolfannau celfyddydol fel cyfarwyddwyr cerdd, cydlynwyr creadigol, neu weinyddwyr. Mae angen graddedigion cerddoriaeth bob amser yn y cyfryngau a chyda chwmnïau recordio, fel technegwyr, cynhyrchwyr, cynllunwyr rhaglenni ac ysgrifenwyr. Ymhlith y gyrfaoedd posibl eraill mae newyddiaduraeth arbenigol mewn cerddoriaeth, cyhoeddi cerddoriaeth, llyfrgellyddiaeth gerdd a marchnata’r celfyddydau. Mae nifer o'n graddedigion wedi mynd yn academyddion, yn gyfansoddwyr ac yn berfformwyr o fri, ac eraill yn athrawon, ar bob lefel o addysg (gan gynnwys y brifysgol). Mae ein graddau cydanrhydedd yn gyfle i chi wella'ch astudiaethau cerddorol gyda chefndir yn y gyfraith, busnes, y cyfryngau, neu un o blith nifer o bynciau eraill.

Mae galw mawr yng Nghymru am raddedigion sy'n gallu gweithio'n ddwyieithog. Mae gallu trafod y pwnc yn Gymraeg yn hyderus yn eich gwneud yn fwy cyflogadwy. Mae rhai o’n rhaglenni gradd ar gael bron yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg, ac eraill yn ddwyieithog. Mae ein cyrsiau'n caniatáu i chi ddewis modiwlau Cymraeg, Saesneg a dwyieithog.

Ein Hymchwil o fewn Cerddoriaeth

Mae ein staff yn ymchwilwyr brwd a'u diddordebau'n eang gan gynnwys cerddoleg, cyfansoddi a pherfformio.  Yn yr RAE diwethaf (2014), nodwyd bod bron traean o'n hymchwil gyda'r gorau yn y byd, ac yn gyffredinol aseswyd bod 81% o'n gweithgareddau ymchwil gyda'r gorau yn y byd neu'n 'Rhagorol yn Rhyngwladol'.

Mae ein staff yn cynnal ymchwil ac yn darparu goruchwyliaeth ar gyfer PhD mewn CerddolegCyfansoddiPerfformio ac Iechyd a Lles. Yn y meysydd bras hynny, mae gennym gryfderau allweddol o ran Cerddoriaeth Gynnar; Cerddoriaeth yr 20fed a’r 21ain Ganrif; Golygu Cerddoriaeth; Cerddoriaeth Cymru; Cyfansoddi Acwsmatig ac Electroacwstig; Cerddoriaeth Ffilm; Y Celfyddydau Sonig; Perfformio Cyfoes; Perfformiad Rhyngweithiol gydag Electroneg.

Mae'r rhan fwyaf o'r staff yn weithgar mewn mwy nag un maes ac yn aml maent yn ymwneud â phrojectau ymchwil gyda chydweithwyr sy'n gweithio mewn disgyblaethau eraill.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?