Myfyriwr yn dewis llyfr yn y llyfrgell

Athroniaeth a Chrefydd

MAES PWNC ÔL-RADDEDIG TRWY YMCHWIL

Darganfyddwch fwy am y cyfleoedd ymchwil o fewn Athroniaeth a Chrefydd

Pam Astudio Athroniaeth a Chrefydd?

Rydym yn cynnig goruchwyliaeth yn y meysydd canlynol:

 • Athroniaeth Crefydd
 • Meta-foeseg a moeseg normadol
 • Meta-athroniaeth
 • Problem Drygioni
 • Estheteg
 • Astudiaethau Islamaidd
 • Ffwndamentaliaeth
 • Astudiaethau seicdreiddiol
 • Astudiaethau Jungaidd
 • Cymdeithaseg Crefydd
 • Nietzsche
 • Wittgenstein
 • Freud 

Mae'r meysydd pwnc hyn yn cael eu haddysgu yn y Brifysgol ers y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac rydym yn cynnig awyrgylch cyfeillgar, cefnogol ac anffurfiol a fydd yn galluogi myfyrwyr i feithrin sgiliau dadlau a meddwl yn annibynnol. Bydd y myfyrwyr yn elwa o'r sylw personol gyda goruchwyliaeth un i un. 

yn y 10 uchaf

maes pwnc Athroniaeth

Guardian University Guide 2020

yn y 10 uchaf

am Brofiad Myfyrwyr: Athroniaeth (1af)

Times and Sunday Times: Good University Guide 2019

yn y 10 uchaf

am Foddhad Myfyrwyr mewn Athroniaeth

Complete University Guide 2020

100%

Boddhad Cyffredinol: Athroniaeth a Chrefydd

Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2019

yn y 10 uchaf

yn fodlon ag adborth: Athroniaeth (1af)

Guardian University Guide 2020

Cyfleoedd Gyrfa mewn Athroniaeth a Chrefydd

Bydd gradd ymchwil yn eich paratoi at yrfa academaidd mewn Athroniaeth neu Grefydd neu at waith arall lle mae galw am unigolion cymwys iawn mewn meysydd cysylltiedig. Bydd y sgiliau uwch mewn dadansoddi ac ymchwilio a gewch yn ystod y radd hon yn eich gwneud yn fwy cyflogadwy mewn meysydd megis cyfathrebu, addysgu, rheoli, cyhoeddi ac ymchwil.

Ein Hymchwil o fewn Athroniaeth a Chrefydd

Mae'r ymchwil cyffrous ac arwyddocaol a wneir gan staff academaidd ein Hysgol yn gwneud cyfraniad pwysig at sicrhau bod Prifysgol Bangor yn sefydliad ymchwil blaenllaw. Mae ein hymchwil yn cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau ac arbenigeddau gan gynnwys y meysydd bras canlynol:

 • Athroniaeth lle
 • Cymwysiadau diwylliannol damcaniaeth seicdreiddiol
 • Athroniaeth a Chrefydd mewn Addysg
 • Y Gymuned Islamaidd a Chlofannau Mwslimaidd ym Mhrydain
 • Islamiaeth a Radicaleiddio (mewn cyd-destunau lleol a byd-eang)
 • Dad-radicaleiddio (datblygu gwrth-naratifau).
Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?