Cwrdd â thîm Chwaraeon Bangor

Paul

 

𝙏𝙚𝙞𝙩𝙡: Glanhawr Domestig
𝙍𝙤̂𝙡: Glanhau a Chynnal Ardaloedd ar draws y Cyfleuster
𝘾𝙮𝙢𝙬𝙮𝙨𝙩𝙚𝙧𝙖𝙪 𝙣𝙚𝙪 𝙜𝙬𝙮𝙗𝙤𝙙𝙖𝙚𝙩𝙝 𝙖𝙧𝙖𝙡𝙡: NVQ Glanhau
𝙂𝙖𝙡𝙡𝙖𝙛 𝙝𝙚𝙡𝙥𝙪 𝙜𝙮𝙙𝙖: Gwybodaeth Cyffredinol am y gampfa a'r Brifysgol. Bob amser yn barod am sgwrs.
𝙃𝙤𝙛𝙛 𝙙𝙙𝙮𝙛𝙮𝙣𝙞𝙖𝙙: “Tŷ glân tŷ Hapus”

Staff Chwaraeon Bangor - Paul

Sam

𝙏𝙚𝙞𝙩𝙡: Pennaeth Chwaraeon
𝙍𝙤̂𝙡: Arweinydd sefydliadol ar bob mater sy'n ymwneud â'r ystâd chwaraeon a'r gwasanaeth. Arwain a sicrhau gweithrediad diogel pedwar lleoliad chwaraeon a ffitrwydd ar draws Ystâd y Brifysgol
𝘾𝙮𝙢𝙬𝙮𝙨𝙩𝙚𝙧𝙖𝙪 𝙣𝙚𝙪
𝙜𝙬𝙮𝙗𝙤𝙙𝙖𝙚𝙩𝙝 𝙖𝙧𝙖𝙡𝙡: BA Anrh, Rheoli Chwaraeon a Hamdden, diploma Proffesiynol Uwch mewn Rheoli Chwaraeon a Hamdden, Hyfforddi Criced Lefel 2 ECB, Iechyd a Diogelwch IOSH, Rheoli Digwyddiadau ISRM
𝙂𝙖𝙡𝙡𝙖𝙛 𝙝𝙚𝙡𝙥𝙪 𝙜𝙮𝙙𝙖: Unrhyw beth sy'n ymwneud â darparu Chwaraeon Bangor, cyfleusterau, digwyddiadau, adborth cwsmeriaid.
𝙃𝙤𝙛𝙛 𝙙𝙙𝙮𝙛𝙮𝙣𝙞𝙖𝙙: “Methu â pharatoi, Paratoi i Fethu”
 

Staff Chwaraeon Bangor - Sam

Calum

𝙏𝙚𝙞𝙩𝙡: Derbynnydd
𝙍𝙤̂𝙡: Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid
𝘾𝙮𝙢𝙬𝙮𝙨𝙩𝙚𝙧𝙖𝙪 𝙣𝙚𝙪 𝙜𝙬𝙮𝙗𝙤𝙙𝙖𝙚𝙩𝙝 𝙖𝙧𝙖𝙡𝙡: BTEC Sport (Awyr agored) + Dyfarnwr CPC + 10 blynedd o brofiad Gwasanaeth Cwsmeriaid
𝙂𝙖𝙡𝙡𝙖𝙛 𝙝𝙚𝙡𝙥𝙪 𝙜𝙮𝙙𝙖: Archebion, gwerthiannau, Ymholiadau Aelodaeth, Ymholiadau Dosbarthiadau a Gwybodaeth Chyffredinol.
𝙃𝙤𝙛𝙛 𝙙𝙙𝙮𝙛𝙮𝙣𝙞𝙖𝙙: “Mae’n bosib cyflawni dim gwallau a dal i golli. Nid gwendid yw hynny, dyna bywyd ”

Staff Chwaraeon Bangor - Calum

Gwynant

Teitl: Swyddog ar Ddyletswydd
Rôl: Goruchwyliwr ddydd i ddydd + rheoli iechyd a diogelwch
Cymwysterau neu wybodaeth arall: BSC Chwaraeon Iechyd a Ffitrwydd + Hyfforddiant Lefel 2 Codi Pwysau + Lefel 3 Cryfder a Chyflyru
Gallaf helpu gyda: Hyfforddiant Codi Pwysau + Ymholiad Cyffredinol + Materion Cyfleusterau
Hoff ddyfyniad: “Nid yw pawb sy’n rhyfeddu ar goll”
 

Jay

𝙏𝙚𝙞𝙩𝙡: Cynorthwyydd Chwaraeon
𝙍𝙤̂𝙡: Newid offer gweithgareddau ar gyfer pob bwciad a gwasanaeth cwsmeriaid.
𝘾𝙮𝙢𝙬𝙮𝙨𝙩𝙚𝙧𝙖𝙪: BSc Gwyddor Chwaraeon a Thystysgrif Gyffredinol NEBEOSH
𝙂𝙖𝙡𝙡𝙖𝙛 𝙝𝙚𝙡𝙥𝙪 𝙜𝙮𝙙𝙖: Cwestiynau cyffredinol am Gyfleusterau, Gweithgareddau, Gwersylloedd Plant ac Offer Ffitrwydd
𝙃𝙤𝙛𝙛 𝙙𝙙𝙮𝙛𝙮𝙣𝙞𝙖𝙙: “Os oes gennych bopeth o dan reolaeth, nid ydych yn symud yn ddigon cyflym”

Jay o dîm Chwaraeon Bangor

Iona

𝙏𝙚𝙞𝙩𝙡: Rheolwr Datblygu Chwaraeon
𝙍𝙤̂𝙡: Rheoli rhaglen datblygu chwaraeon ar gyfer myfyrwyr, staff a'r cyhoedd.
𝘾𝙮𝙢𝙬𝙮𝙨𝙩𝙚𝙧𝙖𝙪 𝙣𝙚𝙪 𝙜𝙬𝙮𝙗𝙤𝙙𝙖𝙚𝙩𝙝 𝙖𝙧𝙖𝙡𝙡: BSc Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Gorfforol; PGCE Addysg Uwchradd
𝙂𝙖𝙡𝙡𝙖𝙛 𝙝𝙚𝙡𝙥𝙪 𝙜𝙮𝙙𝙖: Unrhyw beth sy'n gysylltiedig â datblygu chwaraeon - gwersylloedd plant, clybiau myfyrwyr, BUCS, Staff Actif, Chwaraeon Campws, Athletwyr Elitaidd, rhaglenni cyfranogi a pherfformio, ymholiadau a phartneriaethau NGB, hyfforddi chwaraeon a gwirfoddoli.
𝙃𝙤𝙛𝙛 𝙙𝙙𝙮𝙛𝙮𝙣𝙞𝙖𝙙: “Dim ond un cyfle sydd gennych i wneud argraff gyntaf dda”

Staff Chwaraeon Bangor - Iona

Dave Jr

𝙏𝙚𝙞𝙩𝙡: Hyfforddwr Ffitrwydd
𝙍𝙤̂𝙡: Hyfforddwr Dosbarth a Hyfforddwr Personol
𝘾𝙮𝙢𝙬𝙮𝙨𝙩𝙚𝙧𝙖𝙪 𝙖 𝙜𝙬𝙮𝙗𝙤𝙙𝙖𝙚𝙩𝙝 𝙖𝙧𝙖𝙡𝙡: Hyfforddwr Ffitrwydd Lefel 2 a Chymorth Cyntaf yn y Gwaith, Hyfforddiant Personol Lefel 3, rwyf hefyd yn dysgu dosbarthiadau HIIT, dosbarthiadau Bootcamp, Cylchdaith Bocsio a Hyfforddiant Cylchdaith.
𝙂𝙖𝙡𝙡𝙖𝙛 𝙝𝙚𝙡𝙥𝙪 𝙜𝙮𝙙𝙖: Cynyddu cryfder, colli pwysau, adeiladu cyhyrau, hyfforddiant stamina. Yma i helpu mewn unrhyw ffordd y gallaf.
𝙃𝙤𝙛𝙛 𝙙𝙙𝙮𝙛𝙮𝙣𝙞𝙖𝙙: "Mae cynnydd araf yn well na dim cynnydd. Arhoswch yn bositif a daliwch ati"

Staff Chwaraeon Bangor - Dave

Alan Track

𝙏𝙚𝙞𝙩𝙡: Swyddog Ddyletswydd
𝙍𝙤̂𝙡: Goruchwyliwr o ddydd i ddydd + Cydymffurfiad Iechyd a Diogelwch
𝘾𝙮𝙢𝙬𝙮𝙨𝙩𝙚𝙧𝙖𝙪 𝙣𝙚𝙪 𝙜𝙬𝙮𝙗𝙤𝙙𝙖𝙚𝙩𝙝 𝙖𝙧𝙖𝙡𝙡: Amryw cymwysterau hyfforddi, Cymorth Cyntaf, Tystysgrif Iechyd a Diogelwch + Tystysgrif Rheoli ILAM
𝙂𝙖𝙡𝙡𝙖𝙛 𝙝𝙚𝙡𝙥𝙪 𝙜𝙮𝙙𝙖: Ymholiadau cyffredinol ynghylch cyfleusterau, hyfforddi, diogelwch, cwynion, cyfleuster Treborth
𝙃𝙤𝙛𝙛 𝙙𝙙𝙮𝙛𝙮𝙣𝙞𝙖𝙙: “Nid oes amser i waedu”

Staff Chwaraeon Bangor - Alan

Lee

𝙏𝙚𝙞𝙩𝙡: Swyddog ar Ddyletswydd
𝙍𝙤̂𝙡: Goruchwyliwr o ddydd i ddydd + Cydymffurfiaeth Iechyd a Diogelwch
𝘾𝙮𝙢𝙬𝙮𝙨𝙩𝙚𝙧𝙖𝙪 𝙣𝙚𝙪 𝙜𝙬𝙮𝙗𝙤𝙙𝙖𝙚𝙩𝙝 𝙖𝙧𝙖𝙡𝙡: Hyfforddwr Chwaraeon BSC + Hyfforddwr Campfa + Hyfforddwr Personol + Rheoli Iechyd a Diogelwch.
𝙂𝙖𝙡𝙡𝙖𝙛 𝙝𝙚𝙡𝙥𝙪 𝙜𝙮𝙙𝙖: Materion Cyfleusterau + Ymholiadau Cyffredinol.
𝙃𝙤𝙛𝙛 𝙙𝙙𝙮𝙛𝙮𝙣𝙞𝙖𝙙: “Mae bocsio fel bale, heblaw nad oes unrhyw gerddoriaeth, dim coreograffi ac mae’r dawnswyr yn taro eu gilydd”

Staff Chwaraeon Bangor - Lee

Joe

𝙏𝙚𝙞𝙩𝙡: Swyddog Hwb Rygbi
𝙍𝙤̂𝙡: Pennaeth Rygbi Dynion a Merched
𝘾𝙮𝙢𝙬𝙮𝙨𝙩𝙚𝙧𝙖𝙪 𝙖 𝙜𝙬𝙮𝙗𝙤𝙙𝙖𝙚𝙩𝙝 𝙖𝙧𝙖𝙡𝙡: Undeb Rygbi Hyfforddi Lefel 3, Rygbi'r Byd Lefel 1 S&C
𝙂𝙖𝙡𝙡𝙖𝙛 𝙝𝙚𝙡𝙥𝙪 𝙜𝙮𝙙𝙖: Chwarae a gwirfoddoli mewn rygbi yn y Brifysgol ac yn y gymuned leol
𝙃𝙤𝙛𝙛 𝙙𝙙𝙮𝙛𝙮𝙣𝙞𝙖𝙙: “Nid yw'n ymwneud â sut ydych chi'n cyrraedd, mae'n ymwneud â sut ydych chi'n gadael. 'Rydyn ni'n dysgu gyda'n gilydd, rydyn ni'n datblygu gyda'n gilydd ”

Joe- chwaraeon Bangor

Sophie

𝙏𝙚𝙞𝙩𝙡: Hyfforddwr Ffitrwydd
𝙍𝙤̂𝙡: Hyfforddwr Personol, hyfforddwr ffitrwydd a diogelwch gampfa.
𝘾𝙮𝙢𝙬𝙮𝙨𝙩𝙚𝙧𝙖𝙪 𝙖 𝙜𝙬𝙮𝙗𝙤𝙙𝙖𝙚𝙩𝙝 𝙖𝙧𝙖𝙡𝙡: BSc Chwaraeon Iechyd ac Addysg Gorfforol, Hyfforddwr Personol Lefel 3, Hyfforddwr Ffitrwydd Lefel 2, HIITSTEP + Beicio perfformiad.
𝙂𝙖𝙡𝙡𝙖𝙛 𝙝𝙚𝙡𝙥𝙪 𝙜𝙮𝙙𝙖: Ymholiadau cysylltiedig â ffitrwydd, rhaglennu hyfforddiant ac ymholiadau dosbarth. Rwyf yma i gynnig gymaint o gymorth hyfforddi â phosib.
𝙃𝙤𝙛𝙛 𝙙𝙙𝙮𝙛𝙮𝙣𝙞𝙖𝙙: Byddwch yn gryfach na'ch esgus cryfaf.

Chwaraeon Bangor- Sophie

Josh

𝙏𝙚𝙞𝙩𝙡: Gweinyddwr BUCS/ Cynorthwyydd Chwaraeon
𝙍𝙤̂𝙡: Goruchwylio cystadlaethau chwaraeon Prifysgol BUCS a gweithrediadau canolfan chwaraeon
𝘾𝙮𝙢𝙬𝙮𝙨𝙩𝙚𝙧𝙖𝙪 𝙖 𝙜𝙬𝙮𝙗𝙤𝙙𝙖𝙚𝙩𝙝 𝙖𝙧𝙖𝙡𝙡: MSc Gwyddor Chwaraeon, Gwyddoniaeth Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer BA Anrh, Hyfforddwr Personol Lefel 2 a 3 + Cymorth Cyntaf
𝙂𝙖𝙡𝙡𝙖𝙛 𝙝𝙚𝙡𝙥𝙪 𝙜𝙮𝙙𝙖: Chwaraeon Prifysgol, BUCS, Clybiau UA, Ymholiadau Cyffredinol (Cyfleusterau Chwaraeon a Gampfa, Aelodaeth, Digwyddiadau, Archebion, Ffitrwydd, Cymorth Cyntaf a Gwybodaeth Gyffredinol)
𝙃𝙤𝙛𝙛 𝙙𝙙𝙮𝙛𝙮𝙣𝙞𝙖𝙙: Mae hyder yn allweddol

Chwaraeon Bangor- Josh

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?