Myfyrwyr mewn labordy

Ysgol Feddygol Gogledd Cymru

Myfyrwyr yn y labordy yn cynnal profion dosbarth

Datganiad Cenhadaeth

Cefnogi a hyrwyddo rhagoriaeth yn y gwyddorau meddygol ac iechyd, ac mewn ymchwil, ysgolheictod, addysgu a dysgu. Arddel ansawdd a gwerthoedd rhagorol gyda phobl sy'n defnyddio gwasanaethau, ymarferwyr a rhanddeiliaid. Hyrwyddo cymhwysedd ieithyddol a diwylliannol sy’n berthnasol i bartneriaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, a darparu diwylliant ac amgylchedd cynhwysol i staff a myfyrwyr yr Ysgol.

Pynciau yn yr Ysgol Feddygol Gogledd Cymru

Cyfleoedd i ymuno â ni

Cyfleoedd gwaith

Mae cyfleoedd gwaith ar gael yn rheolaidd yn yr Ysgol Meddygol Gogledd Cymru.

Swyddi gwag

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Ôl-raddedig

Dysgwch fwy am ein dyfarniadau Prifysgol gyfan ac Ysgol-benodol.

Mwy

Dilynwch ni

Darllenwch y trydariadau diweddaraf ar X/Twitter.

ysgol feddygol gogledd cymru ar X/Twitter

Adeilad Brigantia, Prifysgol Bangor, LL57 2AS

Ble rydym ni

Ein Campws ym Mangor

Adeilad Brigantia, Prifysgol Bangor, LL57 2AS

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?