Cynllunio gwaith ar gyfrifiadur

Cyfrifeg, Bancio, Economeg, Cyllid, Rheolaeth a Marchnata Ôl-raddedig trwy Ymchwil - Mynediad: 2024

Manylion y Cwrs

  • Cymhwyster PhD
  • Hyd 2-6 mlynedd
  • Modd Astudio

    Llawn amser

    Rhan amser

  • Lleoliad

    Bangor

gweithiwr proffesiynol yn gweithio ar gyllid wrth ddesg gyda chyfrifiannell a gliniadur

Darllen mwy: Cyfrifeg, Bancio a Chyllid

Mae ein rhaglenni ymchwil ôl-radd mewn Cyfrifeg, Bancio a Chyllid wedi hen ennill eu plwyf ac yn cael eu cydnabod yn fyd-eang. Cewch brofiad o amrywiaeth o adnoddau a thechnegau cyfrifyddu a chyllid ynghyd â sylfaen academaidd drylwyr ac mae ein staff academaidd yn ymddiddori yn y cwestiynau pwysig sy'n effeithio ar economïau modern.

Proffesiynol sy'n gweithio wrth ddesg gyda gliniadur, cyfrifiannell a phapurau

Darllen mwy: Busnes, Rheolaeth a Marchnata

Mae ein graddau ôl-radd yn amrywio o raglenni eang a chynhwysfawr i raglenni arbenigol iawn, yn cynnwys pynciau fel marchnata digidol, strategaeth, rheoli pobl, marchnata, cyllid, gweinyddu busnes, marchnata strategol, dadansoddeg data a sefydlu mentrau busnes newydd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?