gweithiwr proffesiynol yn gweithio ar gyllid wrth ddesg gyda chyfrifiannell a gliniadur

Cyfrifeg, Bancio a Chyllid

Darganfyddwch ein Cyfleoedd Ymchwil

Dod o hyd i gwrs

Pam Astudio Cyfrifeg, Bancio a Chyllid

Rydym yn falch iawn o'r amgylchedd addysgu a dysgu yn Ysgol Busnes Bangor. Rydym wedi buddsoddi'n helaeth mewn adnoddau dysgu arloesol, cefnogaeth dechnolegol, gofal bugeiliol a phrofiad myfyrwyr. Mae ein perfformiad cryf ar y llwyfan byd-eang yn dyst i'n hymrwymiad i ddarparu profiad heriol a thrwyadl i'n holl fyfyrwyr. Mae ein rhaglenni ôl-radd Cyfrifeg, Bancio a Chyllid yn darparu gwybodaeth werthfawr iawn a sgiliau trosglwyddadwy sy'n eich paratoi chi at amrywiaeth eang o yrfaoedd posib. Cewch brofiad o amrywiaeth o adnoddau a thechnegau cyfrifyddu a chyllid ynghyd â sylfaen academaidd drylwyr.

Yr Uchaf

o holl brifysgolion y DU ar gyfer ymchwil ym maes Bancio

RePEc, Awst 2022

Cyfleoedd Gyrfa mewn Cyfrifeg, Bancio a Chyllid

Mae ein rhaglenni ymchwil ôl-radd mewn Cyfrifeg, Bancio a Chyllid wedi hen ennill eu plwyf ac yn cael eu cydnabod yn fyd-eang. Er enghraifft, mae ymchwil bancio ym Mangor yn cael ei roi'n gyson ymhlith y 50 sefydliad gorau yn y byd yn ôl RePEc. Mae graddedigion ein rhaglenni MPhil a PhD wedi symud ymlaen i yrfaoedd amrywiol, gan gynnwys swyddi academaidd uwch mewn prifysgolion ledled y byd. Mae gan lawer o'n graddedigion ymchwil hanes gadarn o gyhoeddi mewn cyfnodolion academaidd lefel uchel. Mae graddedigion PhD eraill wedi cael eu recriwtio'n uniongyrchol gan unedau ymchwil mewn banciau canolog, banciau buddsoddi a sefydliadau ariannol rhyngwladol. Rydym yn falch iawn o'n llwyddiant wrth gefnogi graddedigion PhD i gam nesaf eu gyrfaoedd.

Ein Hymchwil o fewn Cyfrifeg, Bancio a Chyllid

Mae Bangor wedi datblygu enw da yn rhyngwladol ym maes ymchwil cyfrifeg, bancio a chyllid dros sawl degawd. Mae gan staff gysylltiadau gweithredol â sefydliadau rhyngwladol fel Banc Canolog Ewrop (ECB) a'r Bank for International Settlements (BIS). Ymhlith y themâu ymchwil cyfredol a ystyrir gan ein staff mae Undeb Bancio Ewrop, polisi cyfradd llog negyddol, iawndal gweithredol, moeseg ariannol a statws credyd. Mae myfyrwyr cyfrifeg yn gallu manteisio ar ein hacademyddion a'n hymchwilwyr sy'n arbenigwyr mewn cyfrifeg ariannol a rheoli, trethiant, archwilio a dadansoddi ariannol. Mae staff academaidd yn gwneud gwaith ymchwil ar lefel uchel i sefydliadau allanol yn gyson, fel y Comisiwn Ewropeaidd, Banc y Byd a Thrysorlys y DU. Mae dysgu dan arweiniad ymchwil yn ffynnu yn yr ysgol ac mae wedi arwain at gynllunio a darparu rhaglenni arloesol ym maes Cyfrifeg, Bancio a Chyllid.

Byddwch yn elwa'n uniongyrchol o oruchwyliaeth gan staff sydd wedi cyhoeddi canfyddiadau eu hymchwil mewn llawer o'r cyfnodolion rhyngwladol blaenllaw ym maes cyfrifeg, bancio a chyllid. Rydym yn cynnig amgylchedd ymchwil ysgogol a chefnogol, ac mae myfyrwyr ymchwil yn chwarae rhan ganolog a gwerthfawr iawn yn niwylliant ymchwil yr ysgol. Mae gan ein staff academaidd brofiad helaeth o oruchwylio myfyrwyr PhD, ac mae rhai aelodau staff wedi goruchwylio dros ugain o fyfyrwyr PhD at gwblhad eu doethuriaeth. Rydym yn gartref i'r Sefydliad Cyllid Ewropeaidd, sy'n darparu proffil ychwanegol ar gyfer graddedigion ymchwil yr ysgol. Mae'r cyfle i gymryd rhan yn ein clystyrau ymchwil mewn Cyfathrebu Corfforaethol, Credyd ac Ansicrwydd a Gwasanaethau Ariannol: Cystadleuaeth, Ymddygiad a Diogelu Defnyddwyr yn fuddiol iawn i fyfyrwyr ymchwil. Rydym yn cynnig cyfres reolaidd o ddarlithoedd ymchwil fywiog gan siaradwyr ar ymweliad.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?