Arbrofi prydau a dail petri

TAR Uwchradd - Bioleg (Cyfrwng Cymraeg) Ôl-raddedig trwy Ddysgu - Mynediad yn 2021

Manylion y Cwrs

  • Dyddiad Dechrau Medi 2021
  • Cymhwyster TAR
  • Hyd 1 flwyddyn
  • Modd Astudio

    Llawn amser

  • Lleoliad

    Bangor

Edrych ar athrawes mewn dosbarth

Darllen mwy: Addysgu

Mi wnaiff ein cyrsiau Addysgu roi dealltwriaeth drylwyr i chi o'r ffordd mae plant yn dysgu a bydd yn eich arfogi â'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i ddatblygu fel athro creadigol ac arloesol.

Grŵp astudio

Darllen mwy: Addysg

Bydd ein cyrsiau Addysg yn eich galluogi i fod wrth wraidd gwella ansawdd a dealltwriaeth addysgol, ble bynnag yr ewch yn eich gyrfa.  

Arbrofi prydau a dail petri

Darllen mwy: Bioleg

Mae bioleg yn ymwneud ag undod ac amrywiaeth organebau byw. Dysgir ein cyrsiau gan rai o brif arbenigwyr y byd a darlithwyr o'r safon uchaf sy'n ymwneud ag amrywiaeth o ymchwil sy'n gysylltiedig â bioleg.