Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyllid ychwanegol TAR

Efallai y bydd gan fyfyrwyr TAR sy'n dilyn cwrs yma ym Mhrifysgol Bangor hawl i dderbyn cymorth ariannol ychwanegol.

Cymhellion hyfforddi athrawon yng Nghymru – blwyddyn academaidd 2020/21

Mae canllawiau Grantiau Hyfforddiant Athrawon yn cael eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru yn flynyddol. Mae'r Grantiau Hyfforddiant yng Nghymru ar gyfer myfyrwyr sy'n cychwyn astudio cwrs TAR yn y flwyddyn academaidd 2018/19 fel a ganlyn ar gyfer y pynciau a addysgir ym Mhrifysgol Bangor:

Swm y grant hyfforddi Pwnc Dosbarth cymhwyster gradd
£20,000 Cyrsiau ôl-raddedig uwchradd mewn mathemategffisegcemeg neu Gymraeg  1af a / neu Radd Meistr / PhD 
£10,000  Cyrsiau ôl-raddedig uwchradd mewn mathemateg, ffiseg, cemeg a Cymraeg  2:1 
£6,000  Cyrsiau ôl-raddedig uwchradd mewn mathemateg, ffiseg, cemeg a Cymraeg  2:2 
£3,000  Cyrsiau ôl-raddedig uwchradd mewn dylunio a thechnoleg, bioleg, addysg grefyddol, celf, addysg gorfforol, cerddoriaeth, astudiaethau awyr agored.  1af a / neu Radd Meistr / PhD 
£3,000  Cyrsiau cynradd ôl-raddedig  1af a / neu Radd Meistr / PhD 
Additional £3,000 supplements Cyrsiau cynradd ôl-raddedig gydag arbenigedd pwnc gradd mewn Cymraeg, Saesneg, mathemateg, ffiseg neu gemeg  1af a / neu Radd Meistr / PhD 

Bwrsariaethau i fyfyrwyr TAR nad ydynt yn gymwys ar gyfer Grantiau Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon (HCA) 

Mae Prifysgol Bangor wedi cyflwyno bwrsariaethau ar gyfer myfyrwyr or EU / DU tu allan i Gymru yn unig*, nad ydynt yn gymwys i dderbyn Grantiau Addysgu. Bydd y bwrsariaethau’n cael eu hasesu ar incwm trethadwy cartref y myfyriwr yn ystod yr ail semester. 

Bwrsariaethau Bangor: 

Incwm y cartref  Bwrsari Bangor 
yn llai na £25,000 £1,000 
£25,001 - £40,000  £500 

Mae rhagor o wybodaeth am y Bwrsariaethau Bangor ar gael ar wefan y Brifysgol: 

*Bydd pob myfyriwr o Gymru yn derbyn Grant o £1,000 gan Llywodraeth Cymru.