Pori Ein Cyrsiau

Atal, Iechyd Poblogaethau ac Arweinyddiaeth (Dysgu Cyfunol)

Meistr drwy Ddysgu

Mynediad: Ionawr 2023/24*, Ionawr 2022/23* & Medi 2023/24*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS B7DZ
 • Cymhwyster MSc
 • Hyd 1 flwyddyn llawn amser; 2-3 flynedd rhan amser
 • Modd Astudio

  Llawn amser

  Rhan amser

 • Cod UCAS B7AL
 • Cymhwyster MSc
 • Hyd 1 - 2 flynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

  Rhan amser

 • Cod UCAS B7AP
 • Cymhwyster MSc
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Rhan amser

Archwilio'r Baban Newydd-anedig

Tystysgrif Ôl-radd

Mynediad: Medi 2023/24*

Dysgwch Fwy
 • Cymhwyster PGCert
 • Hyd 1 flwyddyn
 • Modd Astudio

  Rhan amser

Arwain Gwella Ansawdd

Meistr drwy Ddysgu

Mynediad: Medi 2023/24*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS L5AR
 • Cymhwyster MSc
 • Hyd 1 - 3 flynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

  Rhan amser

Astudiaethau Bydwreigiaeth

Meistr drwy Ddysgu

Mynediad: Medi 2023/24*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS B7CJ
 • Cymhwyster MSc
 • Hyd 3 blynedd
 • Modd Astudio

  Rhan amser

Astudiaethau Dementia

Meistr drwy Ddysgu

Mynediad: Medi 2023/24*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS B7BJ
 • Cymhwyster MSc
 • Hyd 1 - 3 flynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

  Rhan amser

Atal Cenhedlu / Iechyd Cysylltiedig

Tystysgrif Ôl-radd

Mynediad: Medi 2023/24*

Dysgwch Fwy
 • Cymhwyster PGCert
 • Hyd 1 flwyddyn
 • Modd Astudio

  Rhan amser

Ffisiotherapi

Meistr drwy Ddysgu

Mynediad: Ionawr 2023/24*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS B7CZ
 • Cymhwyster PGDip
 • Hyd 2 flynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Gofal a Rheolaeth Diabetes

Tystysgrif Ôl-radd

Mynediad: Medi 2023/24*

Dysgwch Fwy
 • Cymhwyster PGCert
 • Hyd 1 flwyddyn
 • Modd Astudio

  Rhan amser

Gofal Critigol

Tystysgrif Ôl-radd

Mynediad: Medi 2023/24*

Dysgwch Fwy
 • Cymhwyster PGCert
 • Hyd 1 flwyddyn rhan amser
 • Modd Astudio

  Rhan amser

Gofal Meddygol Aciwt

Tystysgrif Ôl-radd

Mynediad: Medi 2023/24*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS B7CB
 • Cymhwyster PGCert
 • Hyd 1 flwyddyn
 • Modd Astudio

  Rhan amser

Gwella Bwydo ar y Fron*

Tystysgrif Ôl-radd

Mynediad: Medi 2023/24*

Dysgwch Fwy
 • Cymhwyster PGCert
 • Hyd 1 flwyddyn
 • Modd Astudio

  Rhan amser

Gwella Genedigaeth

Tystysgrif Ôl-radd

Mynediad: Medi 2023/24*

Dysgwch Fwy
 • Cymhwyster PGCert
 • Hyd 2 flynedd
 • Modd Astudio

  Rhan amser

Nyrsio Iechyd Meddwl

Meistr drwy Ddysgu

Mynediad: Medi 2023/24*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS B7DD
 • Cymhwyster MSc
 • Hyd 2 flynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Nyrsio Oedolion

Meistr drwy Ddysgu

Mynediad: Medi 2023/24*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS B7DG
 • Cymhwyster MSc
 • Hyd 2 flynedd
 • Modd Astudio

  Llawn amser

Nyrsio Practis Cyffredinol

Tystysgrif i Raddedigion              

Mynediad: Medi 2023/24*

Dysgwch Fwy
 • Cymhwyster GradCert
 • Hyd 1 flwyddyn
 • Modd Astudio

  Rhan amser

Ymarfer Clinigol Uwch

Meistr drwy Ddysgu

Mynediad: Medi 2023/24*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS B7AX
 • Cymhwyster MSc
 • Hyd 3 blynedd rhan-amser
 • Modd Astudio

  Rhan amser

Ymarfer Clinigol Uwch (AHP)

Meistr drwy Ddysgu

Mynediad: Medi 2023/24*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS B7BH
 • Cymhwyster MSc
 • Hyd 3 blynedd rhan-amser
 • Modd Astudio

  Rhan amser

Ymarfer Gofal Iechyd Uwch

Meistr drwy Ddysgu

Mynediad: Medi 2023/24*

Dysgwch Fwy
 • Cod UCAS B7DC
 • Cymhwyster MSc
 • Modd Astudio

  Llawn amser

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?