Ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Ysgoloriaethau Cymhelliant

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig ysgoloriaethau gwerth £500 y flwyddyn (£1500 dros dair blynedd) i fyfyrwyr sy'n astudio 40 credyd o'u cwrs yn Gymraeg bob blwyddyn mewn unrhyw bwnc lle mae modd gwneud hynny.

Rhagor o wybodaeth

Holwch yn eich ysgol am fwy o wybodaeth, neu cysylltwch â Emily Boyman, Swyddog Cangen Bangor o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Manylion Cyswllt

Emily Boyman, Swyddog Cangen Bangor,
Canolfan Bedwyr, Dyfrdwy, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG.
e.boyman@bangor.ac.uk
01248 383274

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?