Astudio Dramor a Chyfenwidiau

Prif Adeilad y Celfyddydau

Astudio Dramor ym Mhrifysgol Bangor

Gallwch astudio gyda ni am un semester hyd at flwyddyn academaidd gyflawn.

Myfyrwyr mewn darlith

Cyfnewidiau Rhyngwladol i ac o Brifysgol Bangor

Gall myfyrwyr Prifysgol Bangor weithio neu astudio dramor fel rhan o'u hastudiaethau ac rydym hefyd yn croesawu canoedd o fyfyrwyr i Fangor bob blwyddyn ar raglenni cyfnewid.