a cooked whelk on a bed of black beans on a square white plate

Project yn chwilio am fathau eraill o fagiau abwyd i leihau llygredd plastig

Mae partneriaeth unigryw o sefydliadau sy’n ymroi i gadwraeth y môr, a dynnwyd o'r sector addysg, cyrff anllywodraethol a'r sector preifat, wedi lansio project i atal ffynhonnell benodol o blastig rhag mynd i mewn i amgylchedd y môr.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?