A hand inocculates an arm with vaccine in background is image of coronavirus cell all has a green wash

Petruster derbyn brechlyn Coronafeirws yn gysylltiedig â thrawma plentyndod

Mae ymchwil a gynhaliwyd gan Brifysgol Bangor ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn amlygu’r angen am gymorth ychwanegol i feithrin ymddiriedaeth yn y rhai yr effeithiwyd arnynt gan drawma plentyndod

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?