Delwedd o’r gwiddon Demodex folliculorum ar y croen drwy feicrosgôp.

Bywydau dirgel gwiddon ar groen ein hwynebau

Mae gwiddon microsgopig sy'n byw ym mandyllau croen dynol ac yn paru ar ein hwynebau yn y nos yn datblygu i fod yn organebau mor syml oherwydd eu ffordd anarferol o fyw nes y byddant efallai yn dod yn un â bodau dynol cyn bo hir, yn ôl ymchwil newydd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?