Ceirw yn gorwedd ar lawr a sefyll rhwng bonion coed

Prifysgol Bangor yn rhannu arbenigedd mewn projectau yn y DU i gynyddu gwytnwch coetiroedd

Mae arbenigwyr coedwigaeth a chadwraeth ym Mhrifysgol Bangor yn cydweithio ar ddau o chwe phroject ymchwil Ymchwil ac Arloesi’r DU sydd newydd eu cyhoeddi ac yn gyfanswm o £3 miliwn.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?