llun llwyd o afon wedi gorlifo a choed yn sefyll mewn dŵr.

Deall sut y gall llifoedd eithafol afonydd a lefel y môr roi rhybudd cynnar o lifogydd

Gallai dadansoddiad newydd o faint o amser yn union y mae glaw eithafol yn ei gymryd i ddraenio o ddalgylch i’r arfordir arwain at nodi’n well yr ardaloedd arfordirol sydd fwyaf tebygol o orlifo a darparu rhybuddion amserol o lifogydd yn y dyfodol.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?