Merch ifanc yn codi llaw dymi mewn gwely. Mae dwy nyrs y naill och i'r gwely.

Rhaglen nyrsio cyn-gofrestru newydd ym Mhowys fel rhan o strategaeth 'tyfu eich hun' GIG Cymru i gynyddu'r gweithlu Nyrsio

Er mwyn mynd i'r afael â phrinder nyrsys y GIG mewn rhannau gwledig o Gymru, mae Prifysgol Bangor yn gweithio gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys i ddarparu llwybrau dysgu nyrsio newydd i bobl sy'n byw ym Mhowys.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?