Bachgen bach yn chwarae gyda dyn

Prifysgol Bangor yn cael achrediad am y rhaglen ôl-radd gyntaf erioed yng Nghymru i arbenigo mewn anghenion dysgu ychwanegol

Mae Prifysgol Bangor yn cyflwyno cymhwyster addysgu arloesol gyda’r nod o fynd i’r afael â’r prinder presennol o athrawon ledled Cymru sy’n arbenigo mewn cefnogi plant ag anghenion dysgu ychwanegol a niwroamrywiaeth.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?