Green block of colour

Mae cwmnïau sydd â mwy o amrywiaeth rhywedd yn y gwaith yn lleihau CO2

Yn dilyn Cytundeb Paris, bu i lefelau CO2 cwmnïau â mwy o amrywiaeth rhywedd yn y gwaith wedi gostwng oddeutu 5% yn fwy na chwmnïau a oedd yn cynnwys dynion yn bennaf, gan ddod i'r casgliad y gall amrywiaeth rhywedd mewn sefydliad gael effaith sylweddol wrth frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?