Deallusrwydd Artiffisial Emosiynol: Llywodraethu, Moeseg a Chymdeithas

Astudiaeth Achos REF 2021
Uned: UoA 21 - Sociology 

Teitl a gyflwynwyd: Emotional AI: Governance, Ethics and Society