Myfyrwraig yn astudio a darllen yn y llyfrgell

Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth

Rydym yn darparu amgylchedd dysgu ac ymchwil gwych i ymgolli eich hun yn yr agweddau niferus o astudio ieithoedd, llenyddiaethau ac ieithyddiaeth.

Dewch i’n Diwrnod Agored Ar-lein

Archebu Prospectws

Archebu Prospectws

MWY AM YR YSGOL

Mae dysgu Ieithoedd Modern wedi bod yn rhan o gwricwlwm Prifysgol Bangor byth er 1884.  Er bod llawer wedi newid ers hynny, wrth gwrs, mae ein gwaith wedi’i seilio ar y traddodiad cadarn a di-dor hwn, a’n nod yw paratoi ein myfyrwyr yn drylwyr ar gyfer y byd cyfoes amlieithog sydd ohoni. Wedi’r cyfan, dim on 6% o boblogaeth y byd sy’n siarad Saesneg fel iaith gyntaf!

Mwy

Safon AUR

am ein rhagoriaeth addysgu

TEF 2017

10 Uchaf

ym Mhrydain am foddhâd myfyrwyr

The Complete University Guide 2020

ASTUDIO GYDA NI

Myfyriwr mewn ystafell ddosbarth

Astudiaethau Israddedig

Myfyrwyr yn darlithfa Pontio

Astudiaethau Ôl-raddedig

Meysydd Astudio

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

CAHB School Subject Area Card Grid EN

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Llyfr almaeneg

Ein Hymchwil

Prif Adeilad y Celfyddydau

Dewch i Ddiwrnod Agored Ar-lein

Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Agored Ar-lein - dyma'r ffordd orau i weld beth sydd gan Brifysgol Bangor i'w gynnig.

Myfyrwyr tu allan i’r Brif Adeilad

Eich profiad fel myfyriwr

Cewch brofi cymuned gefnogol, bywyd cymdeithasol llawn bwrlwm a lleoliad anhygoel rhwng y mynyddoedd a'r môr.

Newyddion a Digwyddiadau

Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf gan yr Ysgol.

Newyddion a Digwyddiadau

Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf gan yr Ysgol.

CYSYLLTWCH

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cyrsiau neu os hoffech drafod unrhyw fater, cysylltwch â ni:

  Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd LL54 7PE

  +44 (0) 1248  382287

  langlitling@bangor.ac.uk

 

EIN COLEG

Mae Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth yn rhan o Goleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes. 

Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes yn dwyn ynghyd ystod o ddisgyblaethau academaidd cysylltiedig mewn chwe Ysgol Academaidd i gyflwyno cyrsiau ac ymchwil o'r ansawdd uchaf ac mae hefyd yn gartref i'r Ganolfan Iaith Saesneg i Fyfyrwyr Tramor (ELCOS), gan ddarparu cyrsiau iaith Saesneg a sgiliau astudio i fyfyrwyr rhyngwladol ym Mhrifysgol Bangor.

Mwy am y Coleg