Deall y cysylltiadau rhwng effeithlonrwydd ynni a chynhyrchu bwyd yn fyd-eang