Defnyddio ymyriadau heb fod yn ffarmacolegol i wella bywydau pobl sy'n byw gyda dementia