Dolenni Adnoddau Iaith

Acen
Canolfan iaith ac adnoddau ar-lein i ddysgwyr Cymraeg.

BBC Cymru Cymraeg

Gwefan i ddysgwyr a thiwtoriaid Cymraeg.

BBC Learn Welsh

Gwefan o adnoddau defnyddiol i ddysgwyr Cymraeg ar bob lefel.

BBC Cymraeg yn y Gweithle

Gwefan gydag adnoddau rhyngweithiol ac ymarferol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg ac eisiau defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle.

BBC Cymru Dysgu

Adnoddau defnyddiol ar gyfer adolygu arholiadau TGAU Cymraeg a Mathemateg a chyngor i rieni sydd yn chwilio am adnoddau adolygu Cymraeg i’w plant.

Gwefan S4/C i ddysgwyr

Gwasanaethau ac adnoddau defnyddiol ar gyfer dysgwyr Cymraeg.

Porth Termau Cenedlaethol Cymru

Adnodd cenedlaethol sy'n eich galluogi i chwilio trwy gynnwys y mwyafrif  llethol o eiriaduron termau wedi'u safoni.

Sgiliau Astudio, Prifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig cymorth sgiliau astudio cyfrwng Cymraeg ar sail sesiynau galw heibio wythnosol. Mae'r gwasanaeth yn cael ei gynnig gan diwtoriaid profiadol sy'n barod iawn i roi gair o gyngor ar bob agwedd o waith myfyrwyr.

Tecstio darogan Cymraeg

Adnodd defnyddiol ar gyfer tecstio yn Gymraeg.

TermCymru

Casgliad yw TermCymru o'r termau y bydd cyfieithwyr Llywodraeth y Cynulliad yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd. Mae'n gronfa helaeth o dermau safonol a chyfoes.

Parallel.cymru

Cylchgrawn dwyieithog ar-lein gyda phwyslais ar dechnoleg.