Cysgliad

Mae pecyn Cysgliad yn cynnwys detholiad defnyddiol o feddalwedd sy'n eich cynorthwyo i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gwaith ac yn y cartref. Mae dwy brif raglen i'w cael  ym mhecyn Cysgliad, sef:

  • Cysill (sy'n gwirio sillafu a gramadeg)
  • Cysgeir (sy'n eiriadur electronig defnyddiol a chynhwysfawr ar gyfer eich cyfrifiadur)

Mae'r ddwy raglen hon ar gael ar holl gyfrifiaduron Prifysgol Bangor yn syth o far offer Word ac Outlook neu drwy'r eiconau ar y bwrdd gwaith.

Mae'r pecyn hefyd ar gael i'w brynu ar gyfer eich cyfrifiadur cartref. Cysylltwch â Chanolfan Bedwyr os ydych eisiau prynu'r meddalwedd.

Am ragor o fanylion am Cysgliad, cysylltwch â gwefan Canolfan Bedwyr.