Negeseuon "O'r Swyddfa"

Dyma enghreifftiau o negeseuon "o'r swyddfa". 

Yn ôl Cynllun Iaith y Brifysgol, mae angen i negeseuon "o'r swyddfa" fod yn ddwyieithog, gyda'r Gymraeg yn dod cyn y Saesneg.

O'r swyddfa Out of Office
Diolch am eich neges Thank you for your message
Rwyf allan o'r swyddfa tan ddydd Mercher, 3 Mawrth I am out of the office until Wednesday, 3 March
Os ydych eisiau gwybodaeth am ..., cysylltwch â ... If you require information about ..., please contact ...

Os ydy'ch neges yn un frys, cysylltwch â ...

If your message is urgent, please contact ...

Dim ond weithiau y byddaf yn darllen fy e-byst tan hynny I shall only be able to check e-mails occasionally until then
Fe wnaf ateb eich e-bost ar ôl i mi ddod yn ôl I shall respond to your e-mail on my return
Rwyf i ffwrdd o'r swyddfa tan ... ac fe wnaf ateb eich e-bost mor fuan â phosib ar ôl i mi ddod yn ôl. I am away from the office until ... and will respond to your e-mail as soon as possible after my return.