Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Diwrnod S'Mae!

smae

Ar 15 Hydref, mae Prifysgol Bangor yn hyrwyddo Diwrnod Shwmae S’mae! ar draws y campws. Nod y diwrnod ydy annog pawb i gyfarch ei gilydd yn Gymraeg a "dod â’r Gymraeg yn fyw".

Gyda help y clipiau sain ar y dudalen hon, beth am i chi annog pawb i ddweud S'mae? Bydd 10% o ddisgownt yn cael ei gynnig ar baned o de neu goffi yn holl fannau arlwyo'r Brifysgol os byddwch yn defnyddio’r Gymraeg.

Mae Diwrnod Shwmae S'mae yn rhan o ymgyrch genedlaethol i godi ymwybyddiaeth o'r Gymraeg. Pa le gwell i ddechrau na gyda’r ffordd yr ydan ni’n cyfarch ein gilydd? Bydd yn gyfle hefyd i gefnogi ac annog ymdrechion pawb sydd wrthi'n dysgu Cymraeg yn y Brifysgol a ledled Cymru.

Cyfarchion ac Ymadroddion Greetings and Phrases
S'mae? How are you?   (North)
Shwmae? How are you? (South)
Sut ‘dach chi? How are you?
Helo, sut ‘dach chi heddiw? Hello, how are you today? (North)
Helo, shwd ych chi? Hello, how are you? (South)
Iawn? Pa hwyl? Alright, what’s up?
Ga’ i goffi os gwelwch yn dda? Can I have a coffee please?
Ga’ i baned o de plîs? Can I have a cup of tea please?
Efo siwgr With sugar
Efo llefrith With milk
Ga’ i baned o de herbal? Can I have a herbal tea?
Faint mae’n gostio? How much does it cost?
Diolch Thank you