Accounting MSc

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

 • Enw: Accounting
 • Cymhwyster: MSc
 • Hyd: One year, full-time. This programme offers both January and September starts.

This degree programme provides the opportunity to follow the prestigious CFA (Chartered Financial Analyst) specialist pathway and acquire the skills to complete the CFA Level 1 examination (for both September-intake and January-intake students). Click here for more information.

The course aims to develop an individual’s understanding of the role of accounting for decision-making both inside and outside organisations.

The course involves advanced study of organisations, their management, the role of accounting for internal and external users, and the changing external context in which they operate. Students will develop the ability to apply knowledge and understanding of accounting to complex issues.

Course Structure

January intake: Taught modules are undertaken in the period of January to June and September to January and will involve the study of 120 credits. The dissertation (or equivalent) is valued at 60 credits and is undertaken during the period of June to September.

September intake: Taught modules are undertaken in the period of September to June and will involve the study of 120 credits. The dissertation (or equivalent) is valued at 60 credits and is undertaken during the period of June to September.

 

 

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

Compulsory modules:

 • Accounting Theory
 • Research Methods
 • International Taxation: Policy and Practice
 • Financial Analysis
 • Management Accounting
 • Advanced Financial Reporting

Optional modules (choose 2):

 • Corporate Social Responsibility
 • Corporate Risk Management
 • Advanced Auditing and Assurance
 • International Financial Management
 • Islamic Accounting and Financial Reporting

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar tudalen Modiwlau Accounting.

Gofynion Mynediad

Candidates should have a good first degree at 2(ii) or higher or equivalent from a university or another approved degree-awarding body. Non-graduate qualifications deemed to be of a satisfactory standard for the purpose of postgraduate admission may also be considered. Work experience is desirable.

Prior study of accounting (as part of the first degree, for example) or experience of working within the field of accounting is essential.

If your native language is not English, you must provide satisfactory evidence that you have an adequate knowledge and understanding of written and spoken English: 

 • IELTS: 6.0 (with no element below 5.5)
 • Pearson PTE: a score of 56 (with no element lower than 51)
 • Cambridge English Test – Advanced: 169 (with no element lower than 162)

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

The course provides preparation for a career in accounting by developing both theoretical and practical skills at a professional, or as preparation for research or further study in accounting. Graduates of a Masters programme in accounting may obtain employment in a variety of careers in accounting or management related areas.

Mwy o Wybodaeth

Camau nesaf