‘Y profiad PhD’ – Interniaeth yn Ysgol Ddoethurol

Mae’r cynllun interniaeth ym Mhrifysgol Bangor yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr israddedig gael profiad gwaith cyflogedig ar lefel graddedigion yn ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y brifysgol.

Bwriad y project ‘Profiad PhD’, a gynhelir gan yr Ysgol Ddoethurol, yw ymchwilio a chynhyrchu tystiolaeth i gefnogi rhai cynlluniau PhD cyfredol – yn yr Ysgol Ddoethurol a’r project ‘Profiad Myfyrwyr Ymchwil Ôl-radd: Cydweithio i gael llwyddiant’, a gyllidir gan HEA.

Mae hwn yn broject ‘ymarferol’ sy’n golygu mynd allan a siarad â myfyrwyr PhD Prifysgol Bangor, eu cyfweld, eu ffilmio, cynnal rhai grwpiau ffocws a digwyddiadau cymdeithasol, fel y gallwn weld beth yw eu teimladau ynghylch eu profiad ym Mhrifysgol Bangor – a hynny mewn ffordd holistig.

Dyma Azat a Ross, israddedigion ym Mhrifysgol Bangor sydd wedi manteisio ar y cyfle hwn i weithio gyda’r Ysgol Ddoethurol.

Azat Kalybay

Azat Kalybay,1st Year Bsc Applied Terrestrial and Marine Ecology

Azat Kalybay ydi fy enw i a dwi’n dod yn wreiddiol o Kazakhstan. Dwi’n fyfyriwr Ecoleg blwyddyn gyntaf yn SENRGy. Ar ôl graddio o’r ysgol uwchradd, treuliais flwyddyn yn yr Unol Daleithiau’n astudio ffilm ac yna blwyddyn ym Mhrifysgol East Anglia yn gwneud cwrs sylfaen. Dwi hefyd yn gweithio yn ‘Seren’ – papur newydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor – fel golygydd amgylcheddol. Fel myfyriwr ym Mangor dwi’n chwilfrydig ynghylch y ffordd mae myfyrwyr yn dod i sylweddoli eu bod yn teimlo’n gyfforddus o fewn eu pynciau penodol, neu i’r gwrthwyneb. Byddai’n ddiddorol gwybod sut mae’r brifysgol wedi newid eu barn a’u meithrin wrth iddynt ddatblygu’n oedolion. Dwi’n edrych ymlaen at weithio efo’r ‘Profiad PhD’, gan ei fod yn cyd-fynd â’m dau brif ddiddordeb.

Ross William Smith

Ross William Smith, 4th year B.A French

Helo, Ross ydw i. Dwi’n fyfyriwr pedwaredd flwyddyn yn astudio am fy ngradd BA mewn Ffrangeg. Dwi’n llywydd y Gymdeithas Iaith yma yn y brifysgol, yn ogystal â chynrychiolydd cwrs, a llysgennad myfyrwyr dros Lwybrau i Ieithoedd Cymru. Yn ogystal, dwi’n trefnu amrywiol weithgareddau o fewn yr adran ieithoedd. Dwi’n gwneud llawer o ddarllen, ysgrifennu a choginio yn fy amser hamdden a dwi’n ceisio ymwneud â chymaint a phosibl o weithgareddau yn y brifysgol. Dwi’n hoff iawn o’r syniad o weithio efo pobl ac o archwilio a hyrwyddo’r profiad PhD yma ym Mangor gan fy mod yn credu y bydd y profiad yma’n rhoi gwell dealltwriaeth i mi o’r ‘profiad PhD’ gwirioneddol.”

Edrychwch yma am fwy o sylwadau wrth i Azat a Ross edrych yn fanylach ar y profiad a gaiff myfyrwyr wrth astudio am PhD ym Mhrifysgol Bangor.

Noson gymdeithasol y ‘profiad PhD’

Cafodd y digwyddiad cymdeithasol ar 9 Mawrth 2016 i roi sylw i'r profiad o wneud PhD ym Mhrifysgol Bangor ei drefnu gan yr Ysgol Ddoethurol. Ei nod oedd hyrwyddo astudio am PhD yma ym Mangor, yn ogystal â rhoi cyfle i fyfyrwyr PhD o'r Brifysgol i gymdeithasu a chyflwyno peth o'u hymchwil.  Rhagor o fanylion