Cyflwyniad gan Deon Ymchwil Ôl-raddedig

Beth mae'r Ysgol Ddoethurol yn ei wneud?

.

Mae'r Ysgol Ddoethurol yn darparu ystod o gyfleoedd hyfforddi a datblygu i ymchwilwyr ôl-raddedig cyfredol a goruchwylwyr.

Rhaglen Hyfforddi a Datlygu
 

Mae tudalen Blackboard yr Ysgol Ddoethurol yn darparu adnoddau a fideos Panopto ar gyfer y sesiynau hyfforddi.

.

Beth all yr Ysgol Ddoethurol wneud i mi?

Mae’r Gymdeithas Ymchwilwyr Ôl-raddedig, “PGR Soc”, yn croesawu pawb sydd am gysylltu ag ymgeiswyr ymchwil ôl-raddedig eraill o bob rhan o’r Brifysgol gyfan! Gallwch ymuno â ni unrhyw bryd, p'un a ydych chi'n newydd yn y brifysgol neu ddim ond eisiau cyfle i ddod i adnabod pobl eraill.

Amcanion PGR Soc yw:

  • Darparu cefnogaeth cymheiriaid i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig
  • Trefnu digwyddiadau cymdeithasol ac academaidd
  • Datblygu cymuned ymarfer ryngddisgyblaethol

 

Ymuno â'r grwp

The Doctoral School provides a range of training and development opportunities.

Training and development programme

Register online for our workshops

The Doctoral School Blackboard page provides materials and Panopto videos for some of these training sessions.

Mae Cynllunio Datblygiad Personol yn broses strwythuredig gyda chefnogaeth a gyflawnir gan unigolyn i fyfyrio ar ei ddysgu, ei berfformiad a/neu ei gyflawniad ei hun ac i gynllunio ar gyfer ei ddatblygiad personol, addysgol a gyrfa.

Prif ddiben CDP (Cynllun Datblygu Personol) yw eich helpu i:

  • Datblygu mewn amrywiaeth ehangach o ffyrdd ac ystod ehangach o gyd-destunau.
  • Adnabod a gallu rhestru tystiolaeth ar gyfer eich dysgu eich hun ac felly'r cynnydd yr ydych yn ei wneud.
  • Tynnwch ar a defnyddiwch eich gwybodaeth bersonol estynedig i gyflawni nodau penodol.
  • Adolygu, cynllunio a chymryd cyfrifoldeb am eich datblygiad eich hun.

Drwy weithio drwy'r CDP hwn, dylech allu:

  • Nodwch eich anghenion hyfforddi/dysgu
  • Gweithiwch allan sut i fynd i'r afael â'r anghenion hynny
  • Lluniwch gofnod sy'n seiliedig ar dystiolaeth i ddangos y sgiliau a'r cymwyseddau a enillwyd gennych i ddarpar gyflogwyr.

Bydd y rhaglen Sefydlu Ysgol Ddoethurol yn eich cyflwyno i'ch templedi CDP.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?