Cysylltau defnyddiol

Undeb y Myfyrwyr

Cymdeithas Myfyrwyr Ôl-radd ar Facebook

Cymdeithas Myfyrwyr Ôl-radd

Mae’r Gymdeithas Ôl-raddedigion yn gymdeithas dan arweiniad myfyrwyr sy’n darparu gweithgareddau allgyrsiol a chyd-gyrsiol bywiog i’r holl fyfyrwyr ôl-radd yma ym Mangor. Mae’r gymdeithas yn gweithio i greu cymuned ôl-radd fywiog a chroesawgar drwy’r Brifysgol gyfan, gan weithio ochr yn ochr ag Undeb y Myfyrwyr ac ysgolion academaidd.

Mae holl fyfyrwyr ôl-radd yn aelodau o’r gymdeithas yn awtomatig, ac mae croeso i chi gymryd rhan mewn creu ac awgrymu digwyddiadau. Gallwch gysylltu â phwyllgor y gymdeithas ar Facebook.

Pwyllgor

Mae gan y gymdeithas bwyllgor sy’n gyfrifol am ei threfniadaeth a digwyddiadau. Rydym yn chwilio ar hyn o bryd am bobl i gymryd rhan mewn rhedeg y gymdeithas. Dylai unrhyw un sydd â diddordeb anfon e-bost neu gysylltu â ni drwy Facebook.

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal digwyddiadau i ôl-raddedigion, megis dathliadau Nadolig a boreau coffi.

Cynrychiolaeth

Mae Undeb y Myfyrwyr yn gyfrifol am gynrychioli myfyrwyr ôl-radd yn y Brifysgol, drwy’r Llywydd a’r Seneddwyr Ôl-radd. Fodd bynnag, rydym yn gweithio’n agos ag UyM i sicrhau bod profiad ôl-raddedigion yn cael y sylw y mae’n ei haeddu. Un o’r ffyrdd y byddwn yn helpu UyM i wneud hyn yw mynd i’w sesiynau adborth i ôl-raddedigion – os ydych eisiau chwarae rhan mewn siapio eich profiad a’ch addysg yma ym Mangor, yna dylech chi ddod draw hefyd; cadwch olwg ar wefan UyM a Facebook i weld digwyddiadau sydd i’w ddod. Gellwch ddod atom unrhyw bryd gydag unrhyw faterion rydych angen sylw iddynt ac fe allwn eich helpu i sicrhau eich bod yn siarad efo’r bobl iawn.