Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Uchafbwyntiau

Cystadleuaeth flynyddol gyntaf i fyfyrwyr ymchwil ym mhob disgyblaeth  - Cyflwyno eich ymchwil mewn un ddelwedd!

Cysylltau defnyddiol

Delweddau Ymchwil: Cyflwyno eich ymchwil mewn un ddelwedd -Cwestiynau cyffredin

 

Os oes gennych gwestiwn nad yw'n cael sylw uchod, anfonwch e-bost p.j.dowdney@bangor.ac.uk

 

Cystadlaethau

Mae'r Ysgol Ddoethurol yn cynnal gwahanol chystadlaethau gydol y flwyddyn.  Mae manylion am bob un ohonynt i'w cael isod.

Ysbrydolwyd gan 2001
Cystadleuaeth i Fyfyrwyr Prifysgol Bangor


Gwahoddir myfyrwyr Prifysgol Bangor i gyflwyno cynigion ar gyfer y darn gorau o waith creadigol y gellir ei daflunio naill ai'n weledol neu'n sonig, ac a ysbrydolwyd gan 2001: A Space Odyssey (1968) gan Stanley Kubrick. Mae'n agored i unrhyw gynnyrch digidol gwreiddiol yn cynnwys ffilmiau byr, gemau, cerddoriaeth, animeiddio, ffotograffiaeth, rhithrealiti (ond heb ei gyfyngu i'r rhain chwaith).

Caiff cynigion a roddir ar y rhestr fer eu harddangos yn y Bocs Gwyn yn Pontio yn ystod y digwyddiad 2001: Tu hwnt i 50, a gynhelir ar 16 Mehefin 2018.  Bydd yr enillydd yn derbyn £200 mewn tocynnau Amazon. Bydd yr ail orau'n derbyn copi wedi'i lofnodi o The Making of Stanley Kubrick’s 2001: A Space Odyssey (Taschen) gan Piers Bizony.
Anfonwch eich cynigion at  n.abrams@bangor.ac.uk
Anfonwch unrhyw ymholiadau at: Yr Athro Nathan Abrams,
n.abrams@bangor.ac.uk


Dyddiad cau: 1 Mehefin 2018.

Golwg ar Ymchwil – Cystadleuaeth ffotograffiaeth i staff ac ymchwilwyr ôl-radd

Mae Prifysgol Bangor ac Ysgol Ddoethurol Prifysgol Bangor yn falch o gyhoeddi’r gystadleuaeth ddelwedd ymchwil flynyddol gyntaf i staff ac ymchwilwyr ôl-radd. Fe’ch gwahoddir i gyflwyno delweddau fydd yn addysgu, yn goleuo ac yn ennyn diddordeb cynulleidfa nad ydynt yn arbenigwyr, a rhoi golwg weledol ar ymchwil ôl-radd a wneir ym Mangor ar hyn o bryd. Rhagor o fanylion

Gwobrau Rhagoriaeth Ymchwil 2016 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf rydym wedi cydnabod pwysigrwydd ac ansawdd effaith ein hymchwil drwy gynnal cystadleuaeth Gwobrau Effaith a seremoni wobrwyo gysylltiedig. 

Erbyn hyn daeth yn amser dathlu rhagoriaeth yr ymchwil ei hun a chyda chefnogaeth Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni'r Brifysgol mae'n bleser gennym lansio cynllun Gwobrau Rhagoriaeth Ymchwil. 

Ceir manylion am y cynllun drwodd a thro yn y ddogfen isod:

Mae ffurflenni ymgeisio am y gwobrau unigol i'w cael isod:

Gweledigaethau Ymchwil: Cyflëwch eich ymchwil mewn un ddelwedd

Trefnwyd y gystadleuaeth Gweledigaethau Ymchwil: Cyfathrebu eich ymchwil mewn un llun i fyfyrwyr ymchwil ym mhob pwnc gan Ysgol Ddoethurol Prifysgol Bangor. Gwahoddwyd myfyrwyr i gyflwyno delweddau sy'n addysgu, goleuo ac ennyn diddordeb cynulleidfa nad ydynt yn arbenigwyr, a rhoi golwg weledol ar ymchwil ôl-radd sy'n cael ei gwneud ym Mangor ar hyn o bryd. Rhagor o fanylion

Gwobr yr Is-ganghellor am Ddylanwad 2015

Bwriad Gwobr Dylanwad yr Is-ganghellor yw cydnabod ymgeiswyr doethurol presennol ac/neu ddiweddar ym Mangor (o fewn blwyddyn o gael eu viva) y mae gan eu hymchwil botensial i gyfrannu'n uniongyrchol at les addysgol, economaidd, ffisegol neu gymdeithasol y gymuned.  Cynhaliodd Prifysgol Bangor ei seremoni flynyddol ar gyfer Gwobrau Effaith ac Arloesi am y trydydd tro ar 3 Rhagfyr 2015. Rhagor o fanylion