Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Tîm KESS II Canolog (Prifysgol Bangor)

Staff E-bost Swydd Ffôn
Penny Dowdney p.j.dowdney@bangor.ac.uk Rheolwr KESS 2 Cymru 01286 38 2266
Brian Murcutt b.murcutt@bangor.ac.uk Cydlynydd Project KESS 2 01286 38 2162
Aashu Jayadeep a.jayadeep@bangor.ac.uk Gweinyddwr yr Ysgol Ddoethurol 01286 38 2357
Caroline Barton c.barton@bangor.ac.uk

Swyddog Cefnogi Project KESS 2

01286 38 3582
Dawn Davies d.davies@bangor.ac.uk

Uwch Swyddog Cyllid KESS 2

01286 38 2846
Mererid Gordon m.h.gordon@bangor.ac.uk

Swyddog Dylunio, Marchnata

a Chyhoeddusrwydd KESS 2

01286 38 8715
Sandra Roberts s.l.roberts@bangor.ac.uk Swyddog Monitro KESS 2 01286 38 2501
Shaun Davies s.c.davies@bangor.ac.uk

Swyddog Clercyddol

Project KESS 2

01286 38 8863
KESS 2 KESS2@bangor.ac.uk Ymholiadau Cyffredinol  

Partner Sefydliad Addysg Uwch Cysylltiadau KESS I

Sefydliad Enw Rôl Ffôn E-bost
Prifysgol Aberystwyth Gwern Hywel Rheolwr Project KESS 2 01970 628579 gwh5@aber.ac.uk
Prifysgol Caerdydd Esther Meadows Swyddog Cydymffurfio a Cyllid KESS 2 02920 879196 KESS@cardiff.ac.uk
Prifysgol Metropolitan Caerdydd Huw Hughes Cyfarwyddwr Prosiectau Ewropeaidd (Ymchwil) 02920 416612 hhughes@cardiffmet.ac.uk
Prifysgol Glyndŵr Stewart Milne Pennaeth Gwasanaethau Ymchwil 01792 481199 s.milne@glyndwr.ac.uk
Prifysgol Abertawe

Jane Kelly

Jane Phipps

Cydlynydd Project KESS 2

01792 513565

01792 513729

KESSstudentenquiries@swansea.ac.uk

Prifysgol Cymru Y Drindod

Dewi Sant (UWTSD)

Nicola Powell Gweinyddwr KESS 2 01792 481199 Nicola.powell@uwtsd.ac.uk
Prifysgol De Cymru (USW) Clare Naylor Rheolwr Rhaglen USW KESS 2 01443 654496 kess@southwales.ac.uk