Hyfforddiant a Datblygiad

Mae'r Ysgol Ddoethurol yn darparu amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi a datblygu.

Mae copi drafft o'r amserlen 2017/18 hyfforddi a datblygu ar gael i'w lawrlwytho yma.

I archebu lle ar unrhyw un o'r gweithdai hyn anfonwch e-bost at: pgr@bangor.ac.uk