Staff a Myfyrwyr o ADNODD ar leoliad yng ngogledd orllewin Fietnam

Fel rhan o drefniant cydweithredol rhwng Prifysgol Bangor a Chanolfan Amaeth-Goedwigaeth y Byd (ICRAF) trefnodd Dr Fergus Sinclair gwrs hyfforddi pythefnos yn Fietnam yn ddiweddar rhwng 1-12 Mehefin 2015.  Bu Genevieve Lamond a Dr Tim Pagella o Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth (ADNODD) yn arwain yr hyfforddiant a'r hyfforddeion yn cynnwys pedwar myfyriwr MSc o raglenni Meistr Coedwigaeth Amgylcheddol, Amaeth-goedwigaeth a Choedwigaeth Drofannol Gynaliadwy ADNODD, myfyriwr PhD Amaeth-goedwigaeth, ac ymchwilwyr o ICRAF a sefydliadau ymchwil cenedlaethol yn Fietnam a Laos.  Canolbwyntiwyd ar gasglu a dadansoddi gwybodaeth leol gan ddefnyddio Pecyn Cymorth Gwybodaeth Amaeth-ecolegol, methodoleg a meddalwedd a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Bangor, i ddeall yn well y cyfleoedd sy'n bodoli i ymestyn gorchudd coed mewn tirwedd lle mae'r pridd yn tueddu i erydu'n drwm yn ôl ffermwyr y rhanbarth.  Defnyddir canfyddiadau'r astudiaeth ymchwil pythefnos i lywio gweithgareddau yn y dyfodol o dan broject sy'n dwyn yr enw AFLI (Amaeth-goedwigaeth ar gyfer Bywoliaethau Tyddynwyr yng ngogledd orllewin Fietnam) a gyllidir gan Ganolfan Ymchwil Amaethyddol Ryngwladol Awstralia a Rhaglen Ymchwil i Goedwigoedd, Coed ac Amaeth-goedwigaeth CGIAR.

Dywedodd Genevieve Lamond "Mae hyn wedi bod yn gyfle gwych i'n myfyrwyr gymryd rhan mewn ymchwil yn y byd real, a gweithio mewn timau amlddisgyblaethol gyda phobl o wahanol gefndiroedd diwylliannol.  Erbyn hyn maen nhw’n gwneud gwaith maes ar gyfer eu projectau MSc yn Kenya ac Uganda gan ddefnyddio'r sgiliau a ddatblygwyd yn ystod y cwrs hyfforddi."

I ddarllen mwy am broject AFL ewch i http://blog.worldagroforestry.org/index.php/2015/07/01/son-tra-the-hmong-apple/

The team visiting an on-farm agroforestry demonstration plot of teak, coffee, plum, and strips of fodder grass, in Mai Son District, Northwest Vietnam.Y tîm yn ymweld â safle arddangos amaeth-goedwigaeth ar fferm, gyda choed tîc, eirin, coffi a lleiniau o laswellt ar gyfer porthiant, yn Ardal Mai Son, gogledd orllewin Fietnam.

 

 Group discussions in class during the training course in Northwest Vietnam. Photo by Gen Lamond (June 2015) Trafodaethau grŵp yn y dosbarth yn ystod y cwrs hyfforddi yng ngogledd orllewin Fietnam. Mehefin 2015.

 


Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2015