Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bob blwyddyn, cytunir ar gyllidebau ar draws y Brifysgol ar gyfer pob un o'r adrannau academaidd. Dogfen o'r enw 'Profforma Cyllideb' yw'r ddogfen lefel uchaf. Cymherir y gwir incwm a'r gwariant â'r cyllidebau hyn a gwneir adroddiadau i'r Grwp Cynllunio, Datblygu a Gweithredu (PDIG) yn rheolaidd.

Mae'r Swyddfa Gyllid yn rhoi cymorth â'r broses o osod cyllidebau, gwneud y trafodion cyfrifon, dosbarthu, paratoi a monitro gwybodaeth a ddarperir gan y Swyddfa Gyllid. Gall y tîm helpu adrannau i ddeall y broses dyrannu cyllid, sut y gosodwyd cyllidebau, sut i fonitro gwir ffigurau yn erbyn cyllideb a sut i gadw'r cyfrifon yn gywir.