Bob blwyddyn, cytunir ar gyllidebau ar gyfer y Gwasanaethau Canolog.

Mae'r Swyddfa Gyllid yn rhoi cymorth â'r broses o osod cyllidebau, gwneud y trafodion cyfrifon, dosbarthu, paratoi a monitro gwybodaeth a ddarperir gan y Swyddfa Gyllid. Gall y tîm helpu adrannau i ddeall y broses dyrannu cyllid, sut y gosodwyd cyllidebau, sut i fonitro gwir ffigurau yn erbyn cyllideb a sut i gadw'r cyfrifon yn gywir.