Mae'r Swyddfa Gyllid yn ymwneud yn bennaf â'r cadw cyfrifon sy'n gysylltiedig â Gwaddolion, Ysgoloriaethau a Rhoddion.

Y Gofrestrfa Academaidd ac adrannau unigol sy'n ymwneud â rhoi ysgoloriaethau.

Derbynnir Rhoddion a Gwaddolion i'r Brifysgol gan Ymddiriedolaeth Ddatblygu'r Brifysgol.