Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)
Y Llawr Daear
Ystafell
Cyflogau
001
Taliadau
002
Arolygydd Talidau
003
Gillian Baraclough
004
Arianwr a Grantiau
006
Cyfrifon TAW a masnachu
008
Y Llawr Cyntaf
Ystafell
Structural Funds
101
Contractiau a Grantiau Ymchwil
102
Cyfrifon Canolfannau Adnoddau
103
Ysgrifenyddes
105
Selwyn Hayward
106
Trevor Fielding
108
Ann Roberts
110
Paul Storey
111
Y Ail Llawr
Ystafell
Sarah Gwyndaf-Roberts
200
Archwiliad Mewnol
201
Ystafell Gynhadledd
202
Yswiriant
204
Pwrcasu
205
Graham Roberts
206
Ystafell Aros
207
Cefnogaeth Sustemau
210
Robert Cox
208