Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Mae'r Swyddfa Gyllid yng Nghae Derwen, ar Ffordd y Coleg, rhwng Prif Adeilad y Celfyddydau a Neuadd Rathbone.

Pryd rydym ni yno ?

Ceir gwasanaeth llawn rhwng 9.00 y bore a 5.00 yr hwyr pob diwrnod gwaith, onibai am dydd Mawrth pan fydd y swyddfa wedi cau tan 9.30 ar gyfer hyfforddi staff. Nid ydym yn cau am ginio, ond pe hoffwch weld aelod arbennig o'r staff, mae'n ddoeth gwneud apwyntiad.