Adran Incwm

Os derbyniwch incwm ar ran y Brifysgol, rhaid ichi ddod ag ef i'r cownter yn y Swyddfa Gyllid i'w gredydu i gyfrif y Brifysgol. Fel arall, gellwch drefnu bancio'r incwm eich hun mewn cangen o Fanc Barclays ac anfon y manylion i'r Is-Adran Incwm. Os ydych yn gwerthu nwyddau neu wasanaethau ar gyfer y Brifysgol ac yn dymuno anfon biliau at eich cwsmeriaid, rhaid ichi ddefnyddio systemau'r Brifysgol i reoli debydwyr. Cysylltwch Mrs Hilary Jones ar est. 2055 a bydd hi yn eich cynorthwyo hyn. Gan amlaf, gall pobl y mae arnynt arian i'r Brifysgol dalu gan ddefnyddio MasterCard neu Visa. Os derbyniwch gerdyn gredyd fel dull o dalu, bydd comisiwn bach yn mynd i gwmni'r cerdyn credyd. Cysylltwch Hilary Jones ar est. 2055 os credwch eich bod yn debyg o dderbyn taliadau chardiau credyd.