Croeso i’r Swyddfa Gyllid

Mae’r Adran Gyllid yn darparu gwasanaeth canolog i adrannau y Brifysgol ar gyfer gweithgarwch megis y gyflogres, taliadau, derbynebau, ac mae’n darparu gwybodaeth gyfrifyddol a chyllidol. Datganolir cofnodi a rheoli gwybodaeth gyllidol i’r adrannau, ond cyd-drefnir y gweithgarwch hwn drwy’r Swyddfa Gyllid.