Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newid Manylion Banc

Os oes angen i chi newid eich manylion banc ar gyfer y Gyflogres, llenwch y ffurflen PY50 Newid Manylion Banc sydd i'w gweld ar dudalen we'r Cwpwrdd Offer Swyddfa ar y wefan Cyllid/Cyflogres.

Yna ewch â'r ffurflen wedi'i llenwi i'r Swyddfa Gyflogres yng Nghae Derwen, y Swyddfa Gyllid ynghyd â dogfen sy'n cadarnhau pwy ydych chi, fel pasbort y Deyrnas Unedig neu Drwydded Yrru. 

Yna bydd y Swyddfa Gyflogres yn cadarnhau rhai manylion personol gyda chi ac yna'n newid eich manylion banc ar gyfer y Gyflogres nesaf sydd ar gael.  Rhaid gwneud newidiadau i fanylion Banc erbyn dyddiad cau'r Gyflogres, sef y 10fed bob mis. 

Yn anffodus, ni allwn dderbyn newidiadau banc trwy e-bost na dros y ffôn.