Bellach mae'r holl gyflogresi yn cael eu rhedeg ar sail fisol. Telir cyflogau ar y diwrnod olaf o bob mis (ar wahn i'r Nadolig).

Dylai adrannau sicrhau bod yr holl wybodaeth am staff sy'n gadael ac yn cychwyn ac unrhyw newidiadau parhaol yn cael ei chyflwyno i Adnoddau Dynol cyn gynted ag y bo modd er mwyn ei throsglwyddo ymlaen i'r adran Cyflogresi.

O Ebrill 2013 ymlaen fydd dyddiad cyflwyno i'r adran cyflogau yn cau ar y 10ed o bob fis.

Fydd hyn yn cynhwys staff cyfung (cyflogedig a thaflen amser) a staff a thalwyd drwy ffurflen binc.