Sicrwydd gyda risgiau

Y Gwasanaeth Archwilio Mewnol

Yn dilyn tendro cystadleuol, RSM sy’n darparu’r Gwasanaeth Archwilio Mewnol. Dyfarnwyd y contract ym Medi 2013 am gyfnod o 4 blynedd, hyd at 31 Gorffennaf 2017.

 

Y Tîm Archwilio Mewnol gan RSM

Dyma’r tîm Archwilio Mewnol craidd a ddynodwyd i’r Brifysgol:

 • Lisa Randall – Pennaeth Archwilio Mewnol
  Symudol – 07730300309
 • Helen Cargill – Cyfarwyddwr
  Symudol – 07720508151
 • Judith Bickerton – Rheolwr
  Symudol – 07792382507
 • Steven Smith - Technology Assurance
  Ffon 0203201 8000
 • Stephen Watson - Technology Assurance
  Symudol – 07968374805

Mae modd cysylltu â holl staff RSM trwy eu cyfeiriad e-bost RSM, e.e. lisa.randall@RSMUK.COM

Gwasanaethir y contract o swyddfa RSM ym Manceinion.

Dyma Dîm Cynnal ein Canolbwynt Gweinyddu: Tracey Lovelock, Rheolwr, a gefnogir gan Michelle Toms.

Gellwch gysylltu â’r tîm ar linell ffôn uniongyrchol ein Canolbwynt Gweinyddol: 0844 879 7376.

Sicrwydd gyda Risgiau

Mae rheoli risgiau'n effeithiol yn elfen allweddol o drefn lywodraethu dda, ac mae angen i'r brifysgol ddangos i HEFCW bod ganddi ddulliau gweithredu effeithiol i reoli risg ar bob lefel.   Mae'r Cyngor yn gyfrifol am sicrhau bod gan y brifysgol ddull gweithredu cadarn yn ymwneud â rheoli cyfleoedd a risgiau.  

Mae'r drefn a sefydlwyd er mwyn i'r Cyngor, y Pwyllgor Archwilio a Risg a'r Pwyllgor Gweithredu gael sicrwydd ynghylch y gallu i gyflawni amcanion y brifysgol wedi ei nodi yn y Polisi a'r Gweithdrefnau Rheoli Risg.    Mae'r polisi'n nodi prif gyfrifoldebau y partïon allweddol ac yn disgrifio'r prif ddulliau adrodd.