Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Mwy o wybodaeth...

Sut i gefnogi

Medrwch gefnogi drwy roi rhodd mewn siec, gyda cherdyn credyd, debyd uniongyrchol, tocyn CAF neu rodd drwy restr gyflog. Ynghyd â hyn, byddwn yn hapus trafod gyda chi sut i wneud rhodd cyfranddaliadau.

Rhoi rhodd gyda siec, cerdyn credyd neu debyd uniongyrchol...

I roi rhodd unwaith yn unig neu yn rheolaidd, cwblhewch y Ffurflen Rhodd a’i dychwelyd i:

Y Swyddfa Datblygu
Prfysgol Bangor
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG

Neu gallwch glicio ar y linc isod er mwyn rhoi rhodd gyda cherdyn credyd/debyd

Rhoi rhodd arlein...

I roi rhodd, clichiwch ar un o’r botymau isod:

Os hoffech gyfrannu at broject neu faes gwahanol i’r uchod, cliciwch ar y botwm “Cronfa Arall” isod. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn cysylltu â Paula Fleck i roi gwybod i ni at beth yr hoffech gyfrannu. Llawer o ddiolch.

Gwneud Rhodd Cymorth (Gift Aid) – i drethdalwr cymwys Prydain

giftaidPan rydych chi’n gwneud ‘Rhodd Cymorth’ (Gift Aid), gallwn adennill y dreth gyfradd sylfaenol a gafodd ei dalu gennych ar eich rhodd. Mae hyn yn cynyddu’ch rhodd o 25% yn rhad ac am ddim i chi.

Os ydych chi’n drethdalwr cyfradd uwch, medrwch hefyd hawlio’r gwahaniaeth rhwng y dreth gyfradd uwch a’r dreth gyfradd sylfaenol ar werth llawn eich rhodd i’r Brifysgol ar eich ffurflen treth hunanasesu.

CAF (Charities Aid Foundation)...

CAF yw’r cwmni sydd yn delio gyda’n rhoddion. Am fwy o fanylion ewch i wefan CAF.

Manylion pellach...

Cysylltwch â ni am fanylion pellach ar sut i wneud eich rhodd, a sut i strwythuro’ch rhodd i fanteisio ar ostyngiad yn y dreth i roddwyr.