Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Diwrnod Canlyniadau Lefel A a'r System Glirio

Beth sy'n digwydd wedi i mi dderbyn fy nghanlyniadau arholiad?

Mae holl geisiadau cyrsiau israddedig yn cael eu prosesu drwy UCAS. Pan rydych yn gwneud cais i'r brifysgol, mae'n rhaid i chi greu cyfrif gyda UCAS Track a chewch fewngofnodi ar unrhyw dro i weld statws eich ceisiadau.

Ar ddiwrnod y canlyniadau arholiad, dylech fewngofnodi i UCAS Track i weld eich statws. Os rydych wedi cael eich derbyn gan eich Dewis Cadarn, fe welwch neges at Track yn dweud bod eich lle gyda hwy wedi ei gadarnhau. Os nad ydych wedi cael eich derbyn gan eich Dewis Cadarn, ond rydych wedi cael eich derbyn gan eich Dewis Wrth Gefn, fe welwch hyn ar Track.

Beth os nad ydw i'n cael y graddau gofynnol?

Os nad ydych wedi bod yn llwyddiannus yn cael eich derbyn gan eich Dewis Cadarn a'ch Dewis Wrth Gefn, byddwch yn cael eich gosod yn system Glirio. Pan rydych yn mewngofnodi i UCAS Track fe welwch neges yn nodi eich bod yn y system Glirio a bydd opsiwn yno i chi ddewis prifysgol fel eich Dewis Clirio. Ni ddylech ddewis prifysgol fel eich Dewis Clirio heb siarad gyda'r brifysgol yn gyntaf.

Sut mae Clirio'n gweithio

Unwaith rydych yn y system Glirio, mae'n rhaid i chi gysylltu â phrifysgolion yn uniongyrchol i holi am lefydd ar gyrsiau. Bydd gwefan UCAS yn cyhoeddi rhestr o o bob prifysgol sy'n cynnig llefydd drwy'r system Glirio. Bydd gwefannau prifysgolion hefyd yn cynnwys gwybodaeth am y cyrsiau maent yn eu cynnig drwy'r system Glirio.

Cyn i chi gysylltu â phrifysgolion, dylech gael y canlynol wrth law: eich rhif personol UCAS, rhif Clirio, cod cyrsiau, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn. Byddent hefyd yn gofyn i chi am eich canlyniadau arholiadau Lefel A, neu gymwysterau tebyg megis BTEC ac yn gofyn am ganlyniadau TGAU perthnasol.

Os cewch chi gynnig lle drwy'r system Glirio, mae'n rhaid i chi ddewis y Brifysgol honno drwy UCAS Track mwyn cadarnhau eich bod yn derbyn y lle. Cewch gysylltu â cymaint o brifysgolion a dymunwch i holi am gyrsiau, ond dim ond un cynnig cewch dderbyn.