Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Graddio Rhagfyr 2019 – Llety

Ble alla i aros?

Llety yn y Brifysgol

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig ystafelloedd gwely sengl en-suite a gafodd 3–4* gan Ymweld â Chymru. Mae gan y rhan fwyaf ohonynt olygfeydd gwych o fynyddoedd Eryri a’r Fenai.

Llety ystafell yn unig - ystafelloedd gwely sengl en-suite ar gael £29.95 y pen y noson.

Gwely a brecwast wedi'i goginio ar gael am £38.00 y pen y noson. I archebu cliciwch yma

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda 01248 388088 neu e-bostiwch conferences@bangor.ac.uk.

Y Ganolfan Rheolaeth

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Llefydd Lleol

Am lefydd lleol i aros, gellwch edrych ar wefan Twristiaeth Gogledd Cymru.